Tính bền vững

Phương châm cơ bản của tính bền vững

Tập đoàn Samty đã đặt ra bốn vấn đề quan trọng, bao gồm các chỉ số ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) và các hạng mục công bố thông tin. Chúng tôi sẽ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh của mình bằng cách thúc đẩy quản lý bền vững, đây là một khái niệm nhấn mạnh đến việc tạo ra giá trị xã hội.

Hướng tới việc thực hiện triết lý doanh nghiệp của chúng tôi về “đạo đức, đam mê, thử thách và hiện thực hóa ước mơ”, chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động bắt nguồn từ cộng đồng với tư cách là một thành viên của xã hội, đáp ứng kỳ vọng và sự tin tưởng của các bên liên quan, và từ quan điểm trung đến dài hạn, chúng tôi cố gắng hiện thực hóa một xã hội bền vững và gia tăng giá trị doanh nghiệp, hướng tới một tương lai nơi mọi người đều có thể phát triển với ước mơ

Bốn chính sách cơ bản

Cân nhắc đến môi trường (E: môi trường)

Chúng tôi phấn đấu phát triển bất động sản và cung cấp các dịch vụ với quan niệm “còn người và tự nhiên cùng tồn tại” bằng cách nắm bắt những biến hóa của điều kiện xã hội, xem xét năng lượng và tài nguyên.

Chung sống với cộng đồng (S: xã hội)

Thông qua hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi sẽ tìm kiếm các hoạt động đặc trưng cho từng khu vực và đóng góp vào sự phát triển của khu vực với tư cách là một thành viên của xã hội nhằm xây dựng mối quan hệ cùng tồn tại và cùng thịnh vượng với cộng đồng địa phương.

Tạo ra một Doanh nghiệp coi trọng con người (S: xã hội)

Chúng tôi sẽ tôn trọng nhân quyền và những ý tưởng đa dạng của tất cả những người liên quan đến Samty Group, và đóng góp vào việc hiện thực hóa một xã hội trong đó thế hệ tiếp theo có thể trưởng thành với những ước mơ.

Sự triệt để trong đạo đức Doanh nghiệp (G: Quản trị)

Dựa trên triết lý quản lý và quy tắc ứng xử của Tập đoàn Samty, chúng tôi hướng tới mục tiêu trở thành một Doanh nghiệp được xã hội tin cậy bằng cách tăng cường hệ thống quản trị doanh nghiệp và triệt để quản lý rủi ro, đồng thời để mỗi nhân viên tham gia vào các hoạt động kinh doanh với tiêu chuẩn đạo đức cao.

Chi tiết vui lòng truy cập theo đường link sau. : https://samty.disclosure.site/en

Scroll to Top