Công ty đầu tư bất động sản Asia của tập đoàn Samty

Samty Asia Investments

Samty Asia Investments Pte. Ltd. (SAI) chuyên cung cấp dịch vụ tài chính – đầu tư và nghiên cứu thị trường bất động sản cho các dự án và các công ty bất động sản tại các nước Đông Nam Á.

Tin tức

Tập đoàn Samty là tập đoàn bất động sản đa ngành, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thu mua đất, quy hoạch phát triển, xây dựng căn hộ cho thuê; môi giới bất động sản; tư vấn, quản lý, thu mua bất động sản; tư vấn, quản lý quỹ như Quỹ đầu tư tín thác bất động sản.

Scroll to Top